Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, nie pokazuj tego więcej
Zaloguj się
A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A

Przedszkole Nr 8 im. J. Korczaka i Przedszkole Nr 34 otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego.


Dnia 20 listopada 2015 roku Przedszkole Nr 8 im. J. Korczaka i Przedszkole Nr 34 otrzymało Certyfikat Przedszkola Daltońskiego.

W roku 2013 koszalińskie przedszkola przystąpiły do realizacji koncepcji  daltońskiej. Była ona zainspirowana udziałem w konferencjach i warsztatach międzynarodowych w ramach  Przywództwa Edukacyjnego, poznawania zagadnień z neurodydaktyki oraz uczestnictwa w forach. Tam po raz pierwszy dyrektorki – Grażyna Budzik i Violetta Antkowiak – spotkały się z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Dalton, panią Katarzyną Dryjas oraz panią Anną Wróbel, która jest jednocześnie prezesem Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.

001

Przez 3 kolejne lata dyrektorki, koordynatorki planu oraz nauczycielki placówek przeszły szkolenia prowadzone przez konsultantów Polskiego Stowarzyszenia Dalton (Katarzyna Dryjas, dr Ewa Lewandowska ASP im. Grzegorzewskiej W-wa) ale też pracowały nad sobą, nad całkowitą zmianą swojej pracy. Po 3 latach nauczycielki wiedzą, że plan daltoński :
•    umożliwia dostosowanie tempa nauki do możliwości dziecka;
•    uczy polegania na sobie;
•    rozwija inicjatywę i samodzielność - w działaniu i w myśleniu;
•    inspiruje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy;
•    kształci poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania;
•    wdraża do samodzielnego uczenia się dziecka;
•    to nie tylko wizualne pomoce, ale zmiana sposobu myślenia, działania dzieci i wychowawcy;
•    to swobodny dostęp do tego, co dzieciom jest aktualnie potrzebne;
•    to wolność decydowania bez ciągłego pytania „czy mogę?”.

002

Zgodnie z procesem certyfikacji Polskie Stowarzyszenie Dalton przeprowadziło audyt w obu placówkach. W Koszalinie zagościły panie Katarzyna Dryjas i Anna Wróbel. Audyt polegał na krótkich rozmowach z rodzicami, nauczycielami i długich obserwacjach dzieci w czasie wykonywania codziennych czynności.

003

Ocena działań w placówkach wypadła idealnie, tym samym obie placówki , podczas Międzynarodowej Konferencji Dalton International Łódź 2015 z udziałem Prezydent Dalton International Roela Rohnera otrzymały certyfikaty. Dołączyły do grona 20 przedszkoli członkowskich Polskiego Stowarzyszenia Dalton (ok. 400 z całego świata w Stowarzyszeniu Dalton International). Cieszy to bardzo i daje ogromną satysfakcję, bo edukacja wg planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka "ku przyszłości" – by stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom, jakie napotka na swojej drodze. Kadrę zobowiązuje do dalszego rozwoju i wzorowej pracy.