Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, nie pokazuj tego więcej
Zaloguj się
A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A

Współpraca koszalińskich szkół z biznesem


4 października 2017 roku w gabinecie Prezydenta Miasta Koszalina podpisano porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie Panią Ewę Kroll a firmą Koprinet Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa – Pana Stanisława Olka.

Celem Porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe z zakresu kosztorysowania, które ułatwią uczniom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Dzięki współpracy wynikającej z porozumienia możliwe będzie realizowanie wielu przedsięwzięć Zespołu Szkół nr 7 i Koprinet Sp. z o.o. skierowanych do uczniów, a także kadry pedagogicznej ZS 7 np. takich jak:
– Prezentacja uczniom ZS 7 profilu działalności firmy;
– Objęcie patronatem klas kształcącej w zawodzie technik budownictwa w zakresie planowania i rozliczania inwestycji;
– Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym dla młodzieży i kadry pedagogicznej ZS 7 (np. szkolenia, prezentacje);
– Pomoc przy organizacji praktyk zawodowych i staży dla uczniów ZS7 w firmach użytkujących Program RODOS w regionie;
– Nieodpłatne udostępnienie dla ZS 7 licencji użytkowania profesjonalnego oprogramowania Programu do Kosztorysowania – RODOS;
– Przeszkolenie wybranych przedstawicieli grona pedagogicznego w zakresie obsługi Programu do Kosztorysowania – RODOS.

6900
 

Koprinet Sp. z o.o.

Firma jest liderem wśród producentów programów do kosztorysowania. Od ponad 30 lat dostarcza oprogramowanie kosztorysowe dla firm budowlanych. Jej flagowym produktem jest program do kosztorysowania Rodos - jedyny na rynku z tak bogatą bazą katalogów nakładów rzeczowych, liczącą już ponad 400 pozycji.

Ponadto firma jest również wydawcą Katalogów Nakładów Rzeczowych Kosztorysowania - nowe technologie oraz jednego z największych w kraju informatorów cenowych - Eurocenbud. Firma Koprinet Sp. z o.o. prowadzi także działalność szkoleniową związaną z branżą budowlaną w tym wparcie dla szkół w postaci warsztatów doskonalących dla nauczycieli oraz kursów dla uczniów.

W Koszalinie zatrudnia 10 osób, współpracuje także z przedstawicielami handlowymi na terenie całej Polski.

W okresie ostatnich dwóch lat przy współpracy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia podpisanych zastało już 28 porozumień o współpracy pomiędzy koszalińskimi szkołami a przedsiębiorcami, instytucjami czy organizacjami działającymi na lokalnym rynku (ZS 1 – 9, ZS 7 – 3, ZS 8 – 1, ZS 9 – 9, ZS 10 – 4, CKU – 2).