Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, nie pokazuj tego więcej
Zaloguj się
A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin prowadzona będzie w oparciu o:

  • Uchwałę nr XXXVII/547/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 r.
    w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  • Zarządzenie nr 29/87/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 stycznia 2019 roku
    w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/387/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 lutego 2017 r - Plan sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin publicznych szkół podstawowych oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - określa obwody szkół

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w Koszalinie odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/.
w oparciu o harmonogram ustalony przez Prezydenta Miasta Koszalina zarządzeniem
nr 29/87/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. Rekrutacja do szkół podstawowych rozpocznie się 1 kwietnia o godzinie 15.00

Szczegółowy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

I. Postępowanie rekrutacyjne

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają:

- zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I w obwodowej szkole podstawowej dziecka;

- wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Powyższe dokumenty (zgłoszenie lub wniosek) wygenerowane z systemu naboru, wydrukowane i podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji w godzinach pracy danej szkoły.

od 1 kwietnia 2019 od godz. 1500

do 30 kwietnia 2019 do godz. 1500

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji
w godzinach pracy danej szkoły.

od 1 kwietnia 2019

od godz. 1500

do 10 kwietnia 2019

do godz. 1500

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

od 11 kwietnia 2019
do 19 kwietnia 2019

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

 do 24 kwietnia 2019
godz. 1200

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 13 maja 2019

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 maja 2019

godz. 1500

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 29 maja 2019

do godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31 maja 2019

godz. 1500

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 miejsca w szkołach podstawowych zostały przygotowane  w oparciu o liczbę dzieci z rocznika 2012 zameldowanych w obwodach poszczególnych szkół oraz w oparciu o doświadczenie wyniesione z poprzednich postępowań rekrutacyjnych.

Postępowanie rekrutacyjne do koszalińskich szkół podstawowych odbywa się w II etapach. Po etapie rekrutacji właściwej odbywa się etap rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 10 czerwca o godzinie 10.00.

Szczegółowy harmonogram czynności w postepowaniu rekrutacyjnym

 

II. Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają:

- zgłoszenie podjęcia nauki w klasie I w obwodowej szkole podstawowej dziecka;

- wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Powyższe dokumenty (zgłoszenie lub wniosek) wygenerowane z systemu naboru, wydrukowane i podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji w godzinach pracy danej szkoły.

od 10 czerwca 2019

od godz. 1000
do 24 czerwca 2019

do godz. 1500

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rodzice za pośrednictwem internetowego serwisu naboru pod adresem http://nabory.eduportal.koszalin.pl/ wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I w szkole podstawowej spoza obwodu.

Wniosek wygenerowany z systemu naboru, wydrukowany i podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych należy dostarczyć do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji
w godzinach pracy danej szkoły.

od 10 czerwca 2019

do 14 czerwca2019

do godz. 1500

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

 

do 18 czerwca 2019

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 19 czerwca 2019

do godz. 1200

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe

do 28 czerwca 2019

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 lipca 2019

godz. 1500

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 4 lipca 2019

do godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 lipca 2019

godz. 1500

- Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do I klasy szkół podstawowych
- Zarządzenie PM ws. harmonogramu rekrutacji do SP