W programie EKOPRACOWNIA 2022, ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gmina Miasto Koszalin otrzymała dofinansowanie na zadanie pod nazwą „ Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie”.

Modernizacja pracowni, w której prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej, obejmuje wyposażenie jej w 3 profesjonalne 8-osobowe stoły z szafkami, nadstawkami i miejscami do siedzenia.

Celem projektu jest kształtowanie właściwej postawy uczniów liceum ogólnokształcącego względem środowiska, rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za stan środowiska i rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie