Prezydent Miasta Koszalina zaprasza na Koszalińską Konferencję Oświatową pn. „Dzieci i uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych”.

W programie konferencji:

  • zapisy orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – jak je interpretować mając na uwadze indywidualne potrzeby dziecka,
  • organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole – potrzeby a możliwości,
  • dziecko posiadające orzeczenie, a wybór właściwego rodzaju szkoły,
  • diagnoza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie ich kondycji psychicznej – system pomocy psychologicznej w szkołach, 
  • dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole, 
  • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk.

Szczegółowy program konferencji do pobrania poniżej.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, a także do pracujących w tych jednostkach: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne i terapeutów pedagogicznych.

Termin konferencji: 31 marca 2023 r. w godzinach 9.00 - 14.30

Miejsce konferencji: Centrum Kultury 105 (sala kinowa), ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin

Udział w konferencji jest bezpłatny

Zapisy na konferencję zostały zakończone.

Współorganizatorem konferencji jest Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie.

Partnerem konfewrencji jest Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu.