Prezydent Miasta Koszalina dnia 7 marca 2023 roku ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów w następujących szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia.