Z końcem 2020 roku Gmina Miasto Koszalin zakończyła realizację projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. Dzięki temu jednostki oświatowe oraz wszystkie oddziały Żłobka prowadzone przez samorząd otrzymały wyposażenie, które pomoże w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii COVID-19.

Koszalin pod koniec ubiegłego roku otrzymał dofinasowanie w wysokości  1 905 618 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach projektu grantowego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie. Otrzymana dotacja była drugą najwyższą kwotą w województwie przyznaną przez Marszałka.

Otrzymane wsparcie miało na celu doposażenie placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin, tj. żłobków oraz jednostek oświatowych w środki ochrony osobistej oraz sprzęt niezbędny do walki z COVID-19. W ten sposób jednostki te otrzymały kompleksowe wsparcie w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, kształcenia oraz opieki.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło przekazać do tej grupy placówek środki ochrony osobistej o wartości ponad 500 tys. zł. Wśród nich znalazło się m.in.  4 700 maseczek wielorazowych, 26 550 maseczek jednorazowych, 3011 l. płynu do dezynfekcji rąk, 523 l. płynu do dezynfekcji powierzchni, ponad 1000 przyłbic i półprzyłbic, 437 opakowań chusteczek do dezynfekcji sprzętów i pomocy dydaktycznych, 2500 rękawic, 4650 l. mydła do rąk antybakteryjnego, 1285 l mydła do rąk hipoalergicznego i wiele innych.

Pozostała kwota pozwoliła zakupić wyposażenie wspierające utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków w placówkach, w których przebywają dzieci i młodzież. Wśród zakupionego asortymentu znalazło się m.in. 109 lamp przepływowych UV-C, 27 odkurzaczy piorących do dywanów, 30 specjalistycznych szorowarek i maszyn do mycia podłóg, 50 myjek wysokociśnieniowych, 706 dozowników do mydła, 245 podajników ręczników papierowych, 240 dozowników płynu do dezynfekcji rąk, 69 stacji do bezdotykowej dezynfekcji rąk, 48 dezynfekatorów parowych, 129 zestawów sprzątających. Zakupiono także 198 oczyszczaczy powietrza, które trafiły m.in. do wszystkich koszalińskich przedszkoli i żłobków i przyczynią się do znaczącej poprawy jakości powietrza w salach, w których przebywają dzieci.

Z realizację projektu odpowiadał Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.