Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadpodstawowych. Zostały one opublikowane na portalu edukacyjnym www.perspektywy.pl
Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2020 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo na maturze były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a w technikach również wyniki egzaminów zawodowych.
Kryteria Rankingu Liceów 2021: sukcesy w olimpiadach 25 %, matura - przedmioty obowiązkowe 30%,matura - przedmioty dodatkowe 45%.
Kryteria Rankingu Techników 2021: sukcesy w olimpiadach 20%, matura - przedmioty obowiązkowe 20%, matura - przedmioty dodatkowe 30%, egzamin zawodowy 30% .
Zasady Rankingu ustaliła Kapituła pod przewodnictwem dr hab. Barbara Marcinkowska, prof APS – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wspólnie z przedstawicielami komitetów głównych olimpiad, dyrektorami OKE i przedstawicielami ME i N.

Tradycyjnie wśród najlepszych szkół w Polsce znalazły się również koszalińskie szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois, dyrektor Rafał Janus
- 68 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 (3 miejsce w województwie)
- 35 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2021
- 81 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2021
(w 2020- 74 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
- 23 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich
- 99 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych )

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego, dyrektor Wiktor Kamieniarz
- 245 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 (8 miejsce w województwie)
- 176 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2021
- 246 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych 2021
(w 2020:- 249 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących
-120 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich
- 263 miejsce w Rankingu Szkół Maturalnych)

V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema, dyrektor Bożena Sobkowiak
946 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2021 (30 miejsce w województwie),
w 2020 roku -917 miejsce w kraju 

W Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, dyrektor Szymon Konefał :
-Technikum Ekonomiczne - 500+ miejsce w Rankingu Techników 2021 (24 miejsce
w województwie) w 2020 roku - 408 miejsce w kraju
-Technikum Zawodowe- 344 miejsce w Rankingu Techników 2021 (12 miejsce w województwie), w 2020 roku 479 miejsce w kraju
-Technikum Handlowe – 491 miejsce w Rankingu Techników 2021 (19 miejsce
w województwie) w 2020 roku 500+ miejsce w kraju

W Zespole Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta, dyrektor Joanna Rydzewska:
- Technikum Elektroniczne- 500 + miejsce w Rankingu Techników 2021 (30 miejsce w województwie), w 2020 roku 500 +w kraju i 113 miejsce w województwie w Rankingu Maturalnym Techników 2021, w 2020 roku 120 miejsce w województwie
- Technikum Elektryczne - 500 + miejsce w Rankingu Techników 2021 (39 miejsce
w województwie) w 2020 roku 500 +w kraju
oraz 150 miejsce w kraju w Rankingu Szkół Olimpijskich 2021 ( !!!)

W Zespole Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego, dyrektor Tomasz Lampkowski :
- Technikum Samochodowe- 272 miejsce w Rankingu Techników 2021 (7 miejsce
w województwie) w 2020 roku 500 + miejsce w kraju

W Zespole Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego, dyrektor Ewa Kroll :
-Technikum Budowlane– 500+ miejsce w Rankingu Techników 2021 (43 miejsce
w województwie) w 2020 r . na tej samej pozycji

Serdecznie gratulujemy!