W sekcji do pobrania opublikowany został raport dotyczący realizacji zajęć pozalekcyjnych w roku 2020. Materiał zawiera informacje dotyczące:

  • warunków organizacji zajęć pozalekcyjnych,
  • środków finansowych przeznaczonych na realizację zajęć pozalekcyjnych,
  • realizacji zajęć pozalekcyjnych z podziałem na grupy.

W opracowaniu znajdują się również informacje o sukcesach w sporcie i nauce w poszczególnych szkołach i placówkach.

Realizacja zajęć pozalekcyjnych w 2020 r.

Zajęcia pozalekcyjne 2020.zip