#MłodziKoszalinzUkrainą

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, społeczność szkolna szkół ponadpodstawowych postanowiła zaangażować się w pomoc dla uchodźców. Zorganizowano spotkanie Samorządów Uczniowskich tych placówek w sprawie koordynacji działań pomocowych dla Ukrainy.

Spotkanie miało na celu połączenie sił i ujednolicenie działań. Zaplanowano pomoc długofalową, która obejmie bieżące potrzeby ukraińskich rodzin. W związku z tym w każdej ze szkół ponadpodstawowych powołano koordynatorów działań. Zadaniem ich będzie stały kontakt z takimi instytucjami jak: PCK, Caritas Polska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Związkiem Ukraińców w Koszalinie, Fundacją „Zdążyć z miłością”, Internatem przy ZS nr 10 w Koszalinie, Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Koordynatorami działań zostali przedstawiciele Samorządów szkół.

Dodatkowe, planowane działania szkół:

Z pomocą takich instytucji jak: Koła Polskiego Czerwonego Krzyża działające w szkołach, Pałacu Młodzieży, ZHP, Kół Osiedlowych, szkół tańca, planujemy organizować: festyny, warsztaty, naukę języka polskiego, obozy, półkolonie, wyprawki szkolne.