Informujemy, że w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego od 3 marca 2022 r. będzie możliwość skorzystania z kontaktu telefonicznego w języku ukraińskim lub – jeżeli zajdzie taka potrzeba – w języku rosyjskim, w celu uzyskania informacji o możliwości zgłoszenia przebywających na terenie Koszalina dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (dzieci urodzone w roku 2015 i wcześniej).
Pomoc w zgłoszeniu potrzeby objęcia dziecka opieką/nauką świadczona będzie pod numerami telefonów:

94  348 88 65 – w języku ukraińskim - w godzinach 9:00 – 11:00 we wtorki i w środy,

780 544 274 - w języku rosyjskim - w godzinach 9:00 – 11:00 od poniedziałku do piątku.

Інформуємо, що з 3 березня 2022 року з 9:00 до 11:00, з понеділка до п’ятниці, можна буде скористатися телефонним зв’язком українською або – за потреби – російською мовою, щоб отримати інформацію про можливість реєстрації дітей дошкільного та шкільного віку (діти 2015 і ранішого року народження), які перебувають на території м. Кошалін.
Допомога в повідомленні про необхідність догляду за дитиною/освітою надаватиметься за телефонами:

94 348 88 65 – українською мовою

780 544 274 - російською мовою