W dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 9.00 w Filharmonii Koszalińskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Koszalina dla szczególnie wyróżniających się w nauce uczniów koszalińskich szkół.

Nagrody Prezydenta Miasta Koszalina dla uczniów to jednorazowe stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Są one przyznawane uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Gminy Miasta Koszalin. O nagrodę mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali w danym roku szkolnym tytuł laureata bądź finalisty olimpiady, turnieju lub konkursu przedmiotowego.

W bieżącym roku szkolnym do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie wpłynęło 71 wniosków o nagrodę - 35 wniosków ze szkół podstawowych oraz 36 ze szkół ponadpodstawowych. Komisja ds. Nagród powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina po rozpatrzeniu wszystkich wniosków pozytywnie zaopiniowała 48 z nich.
Prezydent Miasta Koszalina - Pan Piotr Jedliński przychylił się do opinii Komisji i przyznał:
11 nagród I stopnia w wysokości 1 700 zł
19 nagród II stopnia w wysokości 1 300 zł
18 nagród III stopnia w wysokości 900 zł
Łącznie 48 nagród na łączną kwotę 59 600 zł. (lista nagrodzonych w załączeniu)

W trakcie uroczystości Prezydent Miasta Koszalina Pan Piotr Jedliński w towarzystwie dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Pana Stefana Turowskiego wręczył także dyplomy i listy gratulacyjne laureatom Małych Olimpiad Przedmiotowych organizowanym przez CEN i koszalińskie szkoły podstawowe nr 3, 17 i 18. Wyrazy uznania przekazano również nauczycielom - opiekunom laureatów.

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Koszalina uświetniły występy wychowanków Pałacu Młodzieży w Koszalinie.