W dniu 10 maja 2021r  wszystkie optymistyczne przedszkola z całej Polski  obchodziły X Jubileuszowe  Święto Optymizmu. Jest  to wyjątkowy dzień dla wszystkich przedszkolaków! To święto radosne, kolorowe, rozbrzmiewające dziecięcym śmiechem, a także okazja by zarazić optymizmem wszystkich wokół.

Właśnie z tej okazji dzieci odśpiewały hymn Optymistów, smakowały potrawy z nutą śląską, udekorowały przedszkole plakatami, wesoło bawiły się, śpiewały i tańczyły tak, aby dzień ten choć na chwilę wniósł odrobinę optymizmu w serca wszystkich mieszkańców miasta. Niespodzianki czekały zarówno na dzieci, jak i rodziców, którzy rozpoczęli dzień symboliczną herbatką optymizmu, przyjęli dawkę pozytywnej energii w stworzonej specjalnie na tę okazję alei krzeseł. Tego dnia  upublicznione zostały również  optymistyczne bajki  pisane przez kadrę przedszkola i rodziców. Optymistyczne pozdrowienia z koszalińskich optymistycznych przedszkoli nr 3, nr 7, nr 9 im. Bursztynek, nr 10 im. Misia Uszatka, nr 12, nr 13, nr 21, nr 23, nr 35  powędrowały do rodziców, społeczności lokalnej, a także do Urzędu Miejskiego, dobroczyńców i sympatyków przedszkoli.

Program Optymistyczne Przedszkole  jest realizowany w koszalińskich przedszkolach już od 2004 r.  Natomiast OPTYMISTYCZNA STREFA OŚWIATOWA funkcjonuje w naszym mieście  od października 2008 r. gdy w trakcie sesji Rady Miejskiej zaprezentowano radnym projekt pn.  Optymistyczna Strefa Oświatowa. Radni zostali zapoznani z założeniami projektu, a następnie w auli Zespołu Szkół Nr 2, odbyło się inauguracyjne spotkanie z dyrektorami naszych placówek, które przystąpiły do programu. Autorkami programu są  p. Irena Dzierzgowskia  i Mirela Nawrot. Pani Irenie Dzierzgowskej współautorce programu, byłej wiceminister edukacji - niestety nie było dane doczekać finału realizacji  Optymistycznej Strefy Oświatowej – zmarła w marcu 2009 r. 1 czerwca 2009 r. odbył się finał i podsumowanie projektu z udziałem p. Krzysztofa Stanowskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji oraz p. Mirosława Mikietyńskiego Prezydenta Miasta Koszalina.

Według programu celem nauczania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to co naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.

Program zawarty w Pudełku Szczęścia składa się z siedmiu teczek w kolorach tęczy:
Czerwona – to wychowanie – opracowania wychowawcze (optymistyczny przedszkolak żyje w zgodzie ze sobą i innymi).
Pomarańczowa – inteligencje wielorakie ( przedszkole wspiera różnorodne zainteresowania dzieci).
Żółta – droga do sukcesu każdego dziecka (przedszkole dostrzega sukcesy każdego dziecka, wzmacnia je i omawia z rodzicami, każdy przedszkolak posiada Paszport do kariery).
Zielona – coraz wyższy poziom umiejętności ( przedszkole ocenia umiejętności dzieci przy pomocy odpowiednich arkuszy).
Niebieska – optymistyczni rodzice (przedszkole prowadzi Klub Optymistycznych Rodziców).
Granatowa – optymistyczny personel (przedszkole dba o stały rozwój personelu, przestrzega zasad optymistycznego postępowania).
Fioletowa – promocja (działania przedszkola w zakresie promocji placówki).

Dzisiejsze optymistyczne dzieci to przyszli optymistyczni i szczęśliwi dorośli, którzy wierzą w siebie, odnoszą sukcesy i potrafią się z tego cieszyć.