W dniach 27 - 29.10.2022 roku w Janowie Podlaskim odbył się XX Kongres Optymistycznych Przedszkoli Kreuj Rzeczywistość zorganizowany przez Polskie Centrum Optymizmu. Koszalińskie przedszkola reprezentowały: Anna Kondraszuk - dyrektor Przedszkola nr 35, Iwona Chrzanowska - dyrektor Przedszkola nr 3, Urszula Lewczuk - p.o. dyrektora Przedszkola nr 7 oraz Hanna Mural - p.o. dyrektora Przedszkola nr 21.

Celem konferencji było m.in. doskonalenie wiedzy z zakresu kształtowania postaw rodzicielskich w Optymistycznym Przedszkolu, poszerzanie umiejętności myślenia projektowego oraz rozwój samokształcenia i współpracy. Podczas kongresu przedstawiony został nowy model Optymistycznego Przedszkola – Królestwo Dzieci. Obecne na kongresie dyrektorki koszalińskich przedszkoli otrzymały Licencje na Ogólnopolski Program Optymistyczne Przedszkole Królestwo Dzieci na okres 2023 – 2028 oraz tytuł Honorowego Członka Polskiej Areny Optymistycznych Dyrektorów nadane przez Prezesa Polskiego Centrum Optymizmu, jednocześnie autorkę programu Cecylię Mirelę Nawrot.

Ważnym wydarzeniem XX Kongresu było wyróżnienie nagrodą Perła Optymizmu Przemysława Krzyżanowskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej – w uznaniu za wybitną działalność na rzecz polskiej edukacji, w tym Ogólnopolskiego Programu Optymistyczne Przedszkole.