Koszalin

Kalendarz wydarzeń 22.09.2022

Zebrania z rodzicami

Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

Miejsce: 16.00 - 17.00 - klasy I-IV, 17.00-18.00 klasy V-VIII

Kategoria: Zebrania


Szczegółowy harmonogram spotkań z wychowawcami i trenerami zostanie opublikowany dwa dni przed zebraniem oraz umieszczony na tablicy informacyjnej w szkole.

Powrót do góry