Koszalin

  • Obrazkowy link do wyszukiwarki zbiorów bibliotecznych
  • Obrazkowy link do mapy placówek oświetowych w Koszalinie
  • Obrazkowy link do listy placówek oświatowych w Koszalinie

Deklaracja dostępności Portal Edukacyjny Koszalin

Urząd Miejski w Koszalinie - Wydział Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Edukacyjny Koszalin.

więcej

Powrót do góry