Prezydent Miasta Koszalina dnia 26 maja 2023 roku ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora w następujących szkołach podstawowych oraz placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Kosmosu w Koszalinie, ul. Podgórna 45,
  2. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Narodowego Święta Niepodległości w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 3,
  3. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, ul. M. Wańkowicza 11,
  4. Bursa Międzyszkolna w Koszalinie, ul. Jana Pawła II 17.

Szczegółowe wymagania wobec kandydatów oraz sposób i terminy składania oferty konkursowej opisane są w załączonym poniżej ogłoszeniu.