W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w "Konkursie Wiedzy i Umiejętności o MIkołaju Koperniku" pod hasłem ”Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Koszalina.
Organizatorami konkursu ”Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” są Zespól Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Za przebieg Konkursu odpowiada zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie. (osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji o konkursie jest Jolanta Piątkowska. Pytania należy kierować na adres jolantapiatkowska@cen.edu.pl z dopiskiem Konkurs Kopernikowski)
Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Koszalina.

Termin i miejsce konkursu:

1 grudnia 2023 (piątek), godzina 10.00 – Obserwatorium Astronomiczne w Koszalinie  ul. Gnieźnieńska 8. Zgłoszenia zespołów  należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 16 października 2023r. na adres: jolantapiatkowska@cen.edu.pl