UWAGA RODZICE !!!
Od nowego roku szkolnego 2021/2022 obowiązują nowe zasady składania wniosków o dowóz dziecka/ucznia niepełnosprawnego. poniżej publikujemy informację dotyczącą dowozu dzieci oraz wzory wniosków.

Informacja dotycząc dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych na terenie miasta Koszalina

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

Wniosek o zapewnienie transportu i opieki