GMINA MIASTO KOSZALIN
PREZYDENT MIASTA KOSZALINA

dnia 7 listopada 2023 roku

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
W NASTĘPUJĄCEJ PLACÓWCE OŚWIATOWEJ,
DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTO KOSZALIN

Lp.

Nazwa i adres placówki oświatowej

Termin składania dokumentów

Termin i miejsce konkursu

data

miejsce

1.        

Bursa Międzyszkolna w Koszalinie

ul. Jana Pawła II 17

do 30 listopada 2023 r.

7 grudnia 2023 r.

Urząd Miejski w Koszalinie
ul. A. Mickiewicza 26
sala nr 30