W dniu 6 czerwca w Przedszkolu nr 8 im. Janusza Korczaka odbyła się Olimpiada matematyczna. Wydarzenie było podsumowaniem projektu ,,Matematyka jest wszędzie” zrealizowanego w ramach grantu mBanku ,,Rosnę z matematyką” oraz we współpracy z Zachodniopomorskim Oddziałem OMEP. Projekt był realizowany przez okres 5 miesięcy. Biorące udział w projekcie placówki otrzymały pomoce dydaktyczne i plastyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań. Podczas projektu nauczyciele dzielili się dobrymi praktykami. W proces edukacji zostali włączeni też rodzice. Celem projektu było wspieranie kompetencji matematycznych, rozwijanie umiejętności pracy w zespole oraz pokazanie dzieciom, że matematyka jest w naszym codziennym życiu niemal na każdym kroku. W Olimpiadzie wzięły udział dzieci 6-letnie z 7 przedszkoli: Przedszkola nr 8 im. J. Korczaka, Przedszkola nr 19, Przedszkola nr 34, Przedszkola nr 37, Przedszkola Integracyjnego z Koszalina, Przedszkola Promyki Bałtyku z Mścic oraz Oddziału Przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Świeminie. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny. Działaniom młodych matematyków przyglądało się jury w składzie: dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego, dr Tomasz Parafiniuk kierownik Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych, dr Lucyna Maksymowicz i mgr Dominika Mielniczuk Bączek (obie z Katedry Pedagogiki i Studiów Edukacyjnych Politechniki Koszalińskiej). Uczestniczące w olimpiadzie drużyny wspierali studenci z Politechniki Koszalińskiej.

Dzieci wykazały się rozległą wiedzą i umiejętnością zastosowania matematyki w praktyce. Jury uznało, że dzieci wykonały prawidłowo wszystkie zadania i ogłosiło remis. Każda drużyna otrzymała nagrody.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom dziękujemy za udział w projekcie!