W dniu 13 października 2023 r. o godzinie 13.00 w w auli Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa117 odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Koszalina dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W bieżącym roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie wpłynęły 110 wniosków o przyznanie nagrody. Komisja ds. Nagród powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina po rozpatrzeniu wszystkich wniosków pozytywnie zaopiniowała 78 z nich.
Prezydent Miasta Koszalina - Pan Piotr Jedliński przychylił się do opinii Komisji i przyznał:
20 nagród nauczycielom przedszkoli,
27 nagród nauczycielom szkół podstawowych,
31 nagród nauczycielom szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
(lista nagrodzonych w załączeniu)

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Koszalina uświetnią występy wychowanków Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

Wszystkich nagradzanych nauczycieli oraz dyrektorów jednostek oświatowych zapraszamy na uroczystość.