Na stronach portalu oświatowego zostały opublikowane wyniki egzaminów zewnętrznych uczniów koszalińskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Koszalińskie wyniki z egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty dostępne są w sekcji do pobrania/wyniki egzaminów zewnętrznych. Zapraszamy do lektury.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku

Wyniki z egzaminu maturalnego w 2021 roku