Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zaprasza rodziców i nauczycieli na  SEMINARIUM O OCENIANIU  w ramach cyklu spotakań  SZCZĘŚCIE W SZKOLE.

Seminarium odbędzie się 28 października br. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie o godzinie 10.00.
Tematem spotkania jest ocenianie. Swój punkt widzenia na temat tego ważnego zagadnienia przedstawią Pani dr hab. Joanna Mytnik z Politechniki Gdańskiej oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie ze szkół w naszym regionie.
Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wysłuchania wykładu oraz włączenia się do dyskusji z ekspertem i nauczycielami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.
Zapisy na seminarium odbywają się za pośrednictwem strony www.cen.edu.pl w zakładce "zapisy on-line" forma 6.1
Program spotkania:
10.00 - Powitanie uczestników seminarium
10.10 - 11.20 - Wykład Pani dr hab. Joanny Mytnik
11.20 - 11.40 - Przerwa - catering
11.40 - 12.40 - Debata
Uczestnicy debaty:
• Maja Stasiak, Dawid Wojciechowski - uczniowie z SP 2 w Świdwinie,
• Szymon Lizak uczeń z II LO w Koszalinie,
• Barbara Mirska- rodzic ucznia ze SP w Mścicach,
• Dorota Wójcicka Popowicz - nauczycielka z LO w Polanowie , doradczyni CEN w Koszalinie,
• Magdalena Bujakowska - dyrektorka SP nr 2 Świdwinie,
• Przedstawiciel Delegatury KO w Koszalinie,
12.40 - 13.00 - Pytania do eksperta i uczestników debaty
Serdecznie zapraszamy.