Pracownicy Zielonej Linii służą pomocą wszystkim osobom potrzebującym pomocy w zakresie usług rynku pracy, świadczeń oraz innych form wsparcia oferowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Więcej informacji na temat pomocy dla obywateli Ukrainy znajduje się na stronie ZIELONEJ LINII: zielonalinia.gov.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy