Wykaz wybranych ustaw z zakresu prawa oświatowego

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe;
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;