Pomoc zdrowotna - informacja dla nauczycieli

download.png Pliki do pobrania

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.doc

Wniosek oprzyznanie pomocy zdrowotnej.pdf

Załącznik do wniosku - oświadczenie RODO.pdf

Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin