1 Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy sosw.eduportal.koszalin.pl
2 Pałac Młodzieży pm.eduportal.koszalin.pl
3 Bursa Międzyszkolna bm.eduportal.koszalin.pl
4 Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mppp.eduportal.koszalin.pl