Wykaz wybranych zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie oświaty