Wykaz wybranych zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie oświaty

 • Zarządzenie nr 753/2458/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 752/2455/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 752/2454/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 741/2432/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania grantów na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 731/2406/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 718/2368/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok szkolny 2022/2023
  treść zarządzenia