Wykaz wybranych zarządzeń Prezydenta Miasta Koszalina w zakresie oświaty

 • Zarządzenie nr 553/1853/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 528/1784/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin na rok szkolny 2021/2022
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 535/1802/2021 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia dziennej stawki żywieniowej za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia

 • Zarządzenie nr 371/1278/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia
 • Zarządzenie nr 371/1279/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin
  treść zarządzenia