Harmonogram rekrutacji  do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa   Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 3/2023 z dnia 30 stycznia 2023.

W Zarządzeniu zawarte są terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych szkół na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa zachodniopomorskiego:

1) do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich  liceów ogólnokształcących,  pięcioletnich techników  i  szkół branżowych I stopnia oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych - załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych -  załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - załącznik nr 3
do zarządzenia.

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin zobowiązani są do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie
z  terminami, o których mowa w załącznikach do Zarządzenia.

W załączeniu publikujemy treść  Zarządzenia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty nr 3/2023  z dnia 30 stycznia 2023. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024 w województwie zachodniopomorskim wraz z załącznikami

treść zarządzenia wraz z załącznikami