Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Dyrektor Wydziału

Krzysztof Stobiecki

pokój 48

tel: 94 348 87 20

e-mail: krzysztof.stobiecki@um.koszalin.pl

Sprawy kadrowe dyrektorów szkół i organizacja pracy Wydziału

Joanna Zielińska

pokój 45

tel: 94 348 87 21

e-mail: joanna.zielinska@um.koszalin.pl

Nadzór nad działalnością przedszkoli

Joanna Buczkowska

pokój 49

tel: 94 348 86 98

e-mail: joanna.buczkowska@um.koszalin.pl

Nadzór nad działalnością szkół podstawowych

Arkadiusz Podgórski

pokój 49

tel: 94 348 87 25

e-mail: arkadiusz.podgorski@um.koszalin.pl

Nadzór nad działalnością szkół ponadpodstawowych i innych placówek

Renata Zmysłowska

pokój 47

tel: 94 348 87 24

e-mail: renata.zmyslowska@um.koszalin.pl

Sprawy dotyczące systemu informacji oświatowej, kierowania nieletnich do odpowiednich ośrodków, rządowych programów pomocowych

Patrycja Mural

pokój 1

tel: 94 348 88 83

e-mail: patrycja.mural@um.koszalin.pl

Referat Wydatków i Analiz Oświatowych Wydziału Edukacji

Kierownik referatu

Aldona Czernik

pokój 46

tel: 94 348 87 22

e-mail: aldona.czernik@um.koszalin.pl

Planowanie, sprawozdawczość i analiza budżetów przedszkoli oraz ZOE-APM

Anna Grabska

pokój 2

tel: 94 348 88 71

e-mail: anna.grabska@um.koszalin.pl

Planowanie, sprawozdawczość i analiza budżetów szkół podstawowych i innych placówek

Karina Grześkowiak

pokój 2

tel: 94 348 88 74

e-mail: karina.grzeskowiak@um.koszalin.pl

Planowanie, sprawozdawczość i analiza budżetów szkół ponadpodstawowych

Anna Bednarska-Baran

pokój 44

tel: 94 348 87 26

e-mail: anna.bednarska@um.koszalin.pl

Sprawy dotyczące dotowania placówek niepublicznych,  rządowych programów pomocowych

Kamila Wnuk

pokój 1

tel: 94 348 87 27

e-mal: kamila.wnuk@um.koszalin.pl

Sprawy dotyczące infrastruktury obiektów szkolnych

Gabriela Sarapuk

pokój 44

tel: 94 348 87 23

gabriela.sarapuk@um.koszalin.pl

Referat Projektów Edukacyjnych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Kierownik referatu

 Sławomir Tkaczyk

pokój 5

tel: 94 348 87 19

e-mail: slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Sprawy związane z realizacją projektów edukacyjnych

Aleksandra Krzewska

pokój 3

tel: 94 348 39 16

e-mail: aleksandra.krzewska@um.koszalin.pl

Agnieszka Mirkowicz

pokój 6

tel: 94 348 39 20

e-mail: agnieszka.mirkowicz@um.koszalin.pl

 
Ewelina Stachowska

pokój 6

tel:94 348 39 20

e-mail: ewelina.stachowska@um.koszalin.pl

Jadwiga Szyrwiel

pokój 4

tel: 94 348 39 15

e-mail: jadwiga.szyrwiel@um.koszalin.pl

 Aneta Wolny

pokój 3

tel: 94 348 39 16

e-mail: aneta.wolny@um.koszalin.pl