Koszalińskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały bogatą ofertę edukacyjną. Jeśli zdecydujesz się na dalsze kształcenie w Koszalinie, możesz wybać jedną spośród 18 bezpłatnych szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

Rekrutacja do szkół będzie przeprowadzona drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego - nabory.eduportal.koszalin.pl