Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 24 maja 2019 w Bursie Szkolnej Integracyjnej odbędzie się Ogólnopolskie Sympozjum zatytułowane:

„Piękno różnorodności czy koszmar nadmiaru? – rzeczywistość okresu adolescencji.”

Kierujemy zaproszenie do osób, które pracują z młodzieżą i chciałyby rozszerzyć posiadaną wiedzę oraz podzielić się własnymi doświadczeniami z codziennej pracy wychowawczej.

Zapraszamy do uczestniczenia w sympozjum pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zapewniają opiekę i wychowanie młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, nauczycieli-wychowawców klas, pedagogów i psychologów szkolnych.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszenia oraz program sympozjum w podanym linku na stronie bursy http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/index.php/sympozjum-24-05-2019r/ - aktywnym od 15 kwietnia 2019 r