W dniu 14 października 2022 r. o godzinie 12.00 w sali nr 300 Urzędu Miesjkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Koszalina dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

W bieżącym roku do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie wpłynęły 104 wnioski o przyznanie nagrody. Komisja ds. Nagród powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina po rozpatrzeniu wszystkich wniosków pozytywnie zaopiniowała 76 z nich.
Prezydent Miasta Koszalina - Pan Piotr Jedliński przychylił się do opinii Komisji i przyznał:
24 nagrody nauczycielom przedszkoli,
29 nagród nauczycielom szkół podstawowych,
23 nagrody nauczycielom szkół ponadpodstawowych i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.
(lista nagrodzonych w załaczeniu)

Uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Koszalina uświetniły występy wychowanków Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.