Publikujemy wykaz placówek, fundacji stowarzyszeń udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. W wykazie znajdują się adresy, adresy internetowe i numery telefonów, za pośrednictwem których młodzi ludzie jak również ich rodzice, poszukujący pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mogą skontaktować się ze specjalistami.