Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych składane corocznie Radzie Miejskiej w Koszalinie przez Prezydenta Miasta Koszalina.